Gloria in Excelsis Deo...

Evangelium secundum Joannes 16, 12-15

Jesus:
Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo.
Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem:
non enim loquetur a semetipso, sed qućcumque audiet loquetur,
et quć ventura sunt annuntiabit vobis. Ille me clarificabit,
quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis.
Omnia qućcumque habet Pater, mea sunt.
Propterea dixi : quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis.

« ZJAVENIE » dané « Mušľa Najsvätejšej Trojice »

Svetová Modlitebná Skupina - Tulipány Márie, N. Paní z Guadalupe

© Copyright 2000-2022 - « LA RIVELAZIONE » - Conchiglia della Santissima Trinitŕ -
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »

Všetk y práva vyhradené. Celková alebo čiastočná reprodukcia textu a obrázkov je zakázaná.
Žiadna časť tohto diela, ktorá je chránená zákonmi o autorských právach, nesmie byť reprodukovaná,
uložená alebo prenášaná v akejkoľvek forme, a akýmkoľvek spôsobom elektronické, mechanické, fotokopírovanie, magnetické alebo iné, bez písomného súhlasu Conchiglia-Movimento d'Amore San Juan Diego.
Každá citácia, "podľa zákona o tlači", sa musí výslovne odvolávať na názov knihy a na Conchiglia.
 

 

latine italiano espańol français portuguęs polski english deutsch hrvatski 日本語 - japanese kirundi slovenčina Русский